Start Feedback Inhoud Zoeken

V.W.A.R.

 

Nieuws
Statuten en H.R.
Bestuur
Links
Afdelingen

 

Een waterstaatkundig Ambtenaar is een kundig waterstaats-ambtenaar

Onze doelstelling:

De vereniging heeft ten doel:

a)    het bevorderen van een kameraadschappelijke geest

        onder haar leden,

b)    het behartigen van de belangen van de leden,

c)    het vermeerderen van kennis van haar leden.     

 

[Nieuw]

d.d. 2 februari 2003    

format voor jaarverslag afdelingen
verslag bestuursvergadering d.d. 1 november 2002.
verslag voorzittersvergadering d.d. 27 september 2002.
uitnodiging voorzittersvergadering 7 februari 2003.
ingezonden stukken afdelingen voor voorzittervergadering 7 febr . 
vergaderdata bestuur en  voorzittersvergaderingen 

 

d.d. 30 december   

De vooraankondiging voor de algemene ledenvergadering 2003.
verslag  oktober afdeling Utrecht. 

 

d.d. 4 oktober  

De uitslag van de enquкte vervulling vacatures Beheer & onderhoud is bekend.

d.d. 26 september 

mededeling: als gevolg van het overgaan naar een andere provider is de site op 25 en 26 september uit de lucht geweest. mocht U in deze periode iets verstuurd hebben naar het postadres van deze site dan verzoek ik U het opnieuw te doen. excuses voor het ongemak.   

 

d.d. 8 september 

Verslag bestuur d.d. 24 juni

 

d.d. 18 augustus

Definitieve uitnodiging symposium Beheer & Onderhoud zie Bestuursinfo 
plaatsing en mutaties leden zie Persbericht 1
Verslag 4 juli afdeling Utrecht

 

d.d. 25 juli 

Verslag bestuur d.d. 16 mei

d.d. 6 juli

Mutatie in bestuur afdeling Groningen
Vraag hoofdkantoor over verhalen zie Bestuursinfo
plaatsing en mutaties leden zie Persbericht 1

d.d. 3 juni   

Verslagen toegevoegd
mutaties doorgevoerd
notitie toekomst beheer & onderhoud te downloaden
Zie Nieuws

Contactgegevens

 

Telefoon
(030) 2857908
Fax
(0172) 611760
Postadres
Kempenaar 02-02 8242 BC Lelystad
E-mail
Algemene informatie: infovwar@vwar.nl  

Webbeheerder: gernag@pi.net
 

 

[ Start ] Nieuws ] Statuten en H.R. ] Bestuur ] Links ] Afdelingen ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan gernag@pi.net.
Copyright © 2001 Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat.
Laatst bijgewerkt: 02 februari 2003